Zarząd Stowarzyszenia Hattrick zawiadamia i zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w w dniu 24.09.2018 r. o godzinie 20.00 na stołówce w SP 47 – Palmowa 28